הערכות שווי לחברות

הערכת שווי לצרכי שערוך עבור גופים מוסדיים וחברות ציבוריות

הערכת שווי לחברות לצורך הצגה למשקיעים בתהליכי מיזוגים ורכישות

ביצוע ניתוחים כלכליים וניתוחי כושר פירעון

כתיבת תוכניות עסקיות ומודלים כלכליים לצורך גיוס מימון או מכירת החברה

ביצוע ניתוחי כדאיות כלכליים ועלות תועלת