ליווי חברות 

לווי חברות בתהליכים עסקיים לצרכי השבחה ושיפור בתוצאות 

איתור חברות מתאימות לרכישה/מיזוג

ליווי חברות בתהליכי גיוס הון מיזוגים ורכישות

ליווי חברות בתהליכי גיוס מימון מגופי מימון לרבות גופים מוסדיים קרנות מימון ומשקיעים פרטיים

ליווי משקיעים בתהליכי רכישה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon